Hotline: 0903 673 965

147/3 Nguyễn Đình Chính, P. 11, Q. Phú Nhuận

0
Tiếng Việt Tiếng Anh
MÁY ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT SONEL MRU-200-GPS

MÁY ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT SONEL MRU-200-GPS

  • 173
  • Liên hệ
  • Máy đo điện trở đất và điện trở suất Sonel MRU-200-GPS

  • - +
  • Thông tin sản phẩm

MÁY ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT SONEL MRU-200-GPS

 

Giới thiệu:

 

Máy đo điện trở đất và điện trở suất Sonel MRU-200-GPS

 

Đặc tính kỹ thuật:

 

- Đo điện trở đất:

+ 0...100 V/1 V/±(10% m.v. + 1 digit)

- Dải đo dựa theo tiêu chuẩn IEC 61557-4:2007: 0,13 Ω...1999

+0,00...9,99 Ω/0,01 Ω

+10,0...99,9 Ω/0,1 Ω

+100...1999 Ω/1 Ω

+ Độ chính xác: ±(2% m.v. + 3 digits

-  Đo điện trở của đất ( 3 dây và 4 dây)

+0,00...19,99 Ω/0,01 Ω/ ±(3% m.v. + 3 digits)

+20,0...199,9 Ω/ 0,1 Ω/ ±(3% m.v. + 3 digits)

+200,0...1999 Ω/ 1 Ω/ ±5% m.v.

+2000...9999 Ω/ 1 Ω/ ±8% m.v.

- Đo điện trở đất dùng kẹp và cự phụ (3p + clamp)

+0,00...19,99 Ω/0,01 Ω/±(3% m.v. + 3 digits)

+20,0...199,9 Ω/0,1 Ω/±(3% m.v. + 3 digits)

+200...1999 Ω/1 Ω/ ±5% m.v.

+2000...9999 Ω/1 Ω/±8% m.v.

- Phép đo dùng cực phụ  RH i RS

+0...999 Ω/    1 Ω

+1,00k...9,99 kΩ/0,01 kΩ

+10,0k...19,9 kΩ/0,1 kΩ

+ Chính xác :±(5% m.v.+ 8 digits)

- Phép đo dùng  2 clamps

+0,00...19,99 Ω/    0,01 Ω/    ±(10% m.v. + 8 digits)

+20,0...99,9 Ω/    0,1 Ω/    ±(20% m.v. + 3 digits)

- Đo điện trở đất

+0,00...9,99 Ωm/ 0,01 Ωm

+10,0...99,9 Ωm/ 0,1 Ωm

+100...999 Ωm/ 1 Ωm

+1,00...9,99 kΩm/ 0,01 kΩm

-10,0...99,9 kΩm/0,1 kΩm

-100...999 kΩm/1 kΩm

Theo tiêu chuẩn  EN 61010-1 i IEC 61557, EN 60529: IP65,

Kích thước : 200x150x74 mm.

Sản phẩm cùng loại

Hotline
Hotline
0